News to your email

Artenauti

Výstava představuje spontánní práce dětí, které vznikly v hodinách arteterapie, kdy terapeutka jen zajišťuje, aby dítě mělo k dispozici zvolené prostředky, ale jinak do práce nezasahuje.

Děti jsou vedeny, aby pracovaly samostatně na tématech, která jim dělají radost nebo je zajímají. Spontánní výtvarná tvorba je základem lidské tvořivosti, podporuje sebeuzdravovací procesy a pomáhá člověku rozumně zacházet s emocemi. V arteterapii jde o hru s výtvarnými prostředky. Práce se nehodnotí, nevystavují se jako umělecká díla. Jsou tu jako otevřené dveře do světa svého tvůrce, lidské bytosti, která má stejné potřeby být milována a přijímána jako každý jiný člověk.

Speciální základní škola na Severní Terase vzdělává děti s mentálním postižením nebo poruchami autistického spektra. To nejsou nemoci, ale trvalý stav, který ovlivňuje vývoj a celý život člověka.

Výstavu připravila Mgr. Kateřina Svitálská, speciální pedagožka, ve spolupráci s Galerií Hraničář.

Artenauti: vernisáž

4. 9. 2018 | Foto © Tomáš Lumpe

 

Akci podporují

mmul_130x70mkcr_logofud_logo

Partneři

artmap_logo