Čvc 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Galerie Hraničář

Stud

Stud, stydlivost, příkazy styď se a nestyď se, ostuda, nebo ostych či cudnost. Co to všechno pro nás v 21. století vůbec znamená? Jsou to stále jedny ze základních vlastností člověka, ovlivněné výchovou a sociálním prostředím v kombinaci s vlastní sebereflexí? Stud jako cudnost je již nesporně překonanou věcí. Ale jistý samovolný pocit ostýchavosti dosud společně sdílíme. Každý jinak a jindy, někdy vzájemně a někdy ve stejných situacích. Ono zrádné zarudnutí tváří nás nejen občas zrazuje, ale i něco obecného o nás prozrazuje.
 
Jakým způsobem jsme si jako společnost a zároveň jako jedinec posunuli neviditelné hranice studu? Toto málo téma se stalo hodnotným podkladem pro množství událostí, které se budou následující půlrok odehrávat v galerii Veřejného sálu Hraničář. K tomuto námětu přistupujeme s určitými nadhledem a lehkou mírou ironie, s cílem vyvolat především určitý dialog a společnou diskuzi. Díky současnému uměleckému pohledu a lokálnímu kontextu tak vznikne unikátní mix, jehož základnou bude rozrůstající se výstava a bující doprovodný program, představující téma komplexně formou přednášek, workshopů a mezikulturních performancí.
 
Z druhého patra Hraničáře se stane pódiová platforma pro umělecké performance, které jsou již ze své povahy pravým soubojem mezi pocity studu, strachu a touhou vykročit z komfortní zóny. Živé akce doplní v mezičase zvuková instalace a také interaktivní stěna pro osobní vzkazy návštěvníků, které je vzájemně propojí a třeba poukáže na provázanost individuálních lidských osudů a existencí.
 
Výstavní koncept je již tradičně připraven ve spolupráci s Německým muzeem hygieny v Drážďanech, stejně jako minulé výstavy Dům módy, Jazyk a Jak si rozumět? Galerie Hraničář se svým programem již dlouhodobě snaží reflektovat aktuální otázky vypovídající o nejen společnost jako celku, ale také díky svému umístění v centru města Ústí nad Labem i oslovovat a pracovat s lokálním kontextem a místními obyvateli.

Vystavující umělci
Lenka Balounová, Lea Petříková, Latefa Wiersch, Ivana Zochová

Kurátor / Martina Johnová
Architekt / Richard Loskot
Doprovodný program / Pavlína Loskotová, Veronika Cíhová, Julie Houfková, Anna Liebscher, studenti Katedry germanistiky FF UJEP a kolektiv Hraničář
Grafika / Magdaléna Gurská

Vernisáž: 10. 10. 2017 od 19 h
Výstava trvá do 9. 2. 2018

––

Galerie Hraničář
Prokopa Diviše 7, Ústí nad Labem

Otevírací doba:
út–st : 13:00–19:30
čt, pá, ne: 13:00–18:00
vstup volný

W: www.hranicar-usti.cz
E: galerie@hranicar-usti.cz
F: https://facebook.com/galerie.hranicar/

Ke stažení:
Leaflet k výstavě

Galerie Hraničář

"Síla umění a kultury je inspirativní a má schopnost měnit lidi, vnímání a společnost."

Idea Galerie Hraničář vychází ze snahy kriticky reflektovat aktuální otázky a konkrétní události ve společnosti. Chceme iniciovat mezinárodní spolupráci, poskytovat příležitost pro učení a sdílení. Galerie podporuje kritické myšlení a nové formy uměleckého a intelektuálního zapojení s pomocí umění, vědy a společnosti. Sestavujeme prostředí, virtuální i skutečná, která nastavují divákovi takové podmínky, aby dílo nerušeně vnímal a inspirovalo ho k jeho vlastní kritické reflexe.

V roce 2016 Veřejný sál Hraničář navázal programovou spolupráci s renomovaným německým partnerem Deutsches Hygiene-Museum Dresden a kooperaci s Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Spolupráce s německých partnerem probíhá v otevřeném dialogu a propojením tematických výstav, přičemž smyslem není kopírovat aktuální drážďanské výstavy, ale přinést nový pohled a konfrontaci výstav současného umění s děním na české scéně.

Prostřednictvím výstav současného českého i mezinárodního umění otevírá Galerie Hraničář aktuální témata a diskuzi o nich rozvíjí prostřednictvím různých formátů doprovodných formátů a akcí pro veřejnost. Důležité jsou vzdělávací programy pro studenty a děti.

Galerie Hraničář sídlí v budově bývalého kina Hraničář v centru města Ústí nad Labem. V roce 2014 došlo k znovu oživení celého domu a s ohledem na původní dispozice budovy vznikla tři nová galerijní patra určená nejen pro prezentaci současného umění.

Proběhlé výstavy

Stud

11. 10. 2017 – 9. 2. 2018

Vnitrobloky

6. 9. – 1. 10. 2017

Výstava fotografií
ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského
Fakulty umění a designu UJEP

Jak si rozumět?

15. 3. – 15. 7. 2017

#Jazyk

5. 10. 2016 – 15. 2. 2017

jazyk_1_490x570

Dům módy

2. 3. – 13. 7. 2016

dum_mody_490x570_cz