Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více info | Rozumím

News to your email

Lis 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Galerie Hraničář

Topografie pozornosti – Zpřítomnění

25. 10. 2018 — 1. 2. 2019

Vernisáž výstavy a zahájení tematického programu se uskuteční
ve středu 24. října 2018 od 19.00 v Císařském sále Muzea města
Ústí nad Labem. V 18.00 proběhne komentovaná prohlídka s umělci
a kurátory výstavy v Galerii Hraničář.

 

Výrazným současným tématem se stala duševní hygiena v prostředí, které je snad ve všech oblastech života prostoupeno digitálními technologiemi. Vedle mnoha zdravotních problémů způsobených neustálou technologickou akcelerací moderní i současné společnosti, přibyla s nástupem systematické digitalizace lidských životů a jejich propojení s virtuálními vizuálními rozhraními i řada dalších. Spolu s řadou syndromů spojených s napojením lidské pozornosti na tato interface a stejně tak s dalším roztříštěním naší pozornosti, jež už není jen neustále zkoušena větší rychlostí a množství nabízených počitků, se začal vyskytovat i fenomén potřeby „Digitální hygieny“. Řada lidí dnes trpících třeba neurózou či depresí si neuvědomuje, že psychohygiena je nutností jakéhokoliv životního stylu a především toho současného, který nás každodenně zavaluje informacemi. Hygienu je tedy nutné chápat především z pohledu prevence. Duševní nemoci a poruchy chování se stávají novou „epidemií 21.století“. Lidé se potýkají především s novými druhy psychosociálních rizik, jako jsou atypické způsoby a nejistota zaměstnání, problematické sladění pracovního a rodinného života, apod.

Současná výstava bude reflektovat onu dvojznačnou polohu, s níž dnes řada lidí uniká do virtuálního prostředí svých přístrojů, a která se pohybuje mezi pozitivně chápanou relaxací a problematickou imerzní prokrastinací. Živý program v průběhu několika měsíců představí obsahovou osu událostí zaměřenou na aktuální témata spojené s dnešní globální epidemií duševních nemocí a pokusí se najít způsoby, jak o nich mluvit, sdílet je a přicházet s praktickými způsoby využití volného času. Prevence vzniku duševních poruch zaměřená na biologicky relevantní mechanismy a léčba pomocí alternativních, snadno dostupných metod je zcela jistě jedním z důležitých témat budoucí psychiatrické péče. Jednou z možností je modifikace životního stylu. Životní styl, jako např. složení stravy, fyzická aktivita, kvalita spánku, sociální aktivity, světelný režim a mnohé další, spoluovlivňují lidskou psychiku. Prevence a komplexní léčba duševních poruch včetně modifikace životního stylu představují jednu z cest, jak zkvalitnit zvládání psychických obtíží.

Výstavní projekt vznikl v rámci oslav 25 let uměleckých studií na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Vystavující umělci / Adéla Součková, Jonáš Strouhal, Andrea Mikysková, Zdeněk Svejkovský, Adéla Waldhauserová, Karim Tarakji, Josef Málek

Kurátoři / Viktor Čech, Lenka Sýkorová a Martina Johnová

Architekt / Jan Pfeiffer

Grafika / Magdaléna Gurská

Doprovodný program / Pavlína Loskotová, Viktorie Chomaničová, Veronika Tilšerová, studenti Katedry Germanistiky PF UJEP a tým Veřejného sálu Hraničář.

 

Výstavní projekt je pořádán za spoluúčasti Národního ústavu pro duševní zdraví (NUDZ) – výzkum neurobiologických mechanizmů vedoucích k rozvoji nejzávažnějších duševních poruch (schizofrenie, deprese, úzkostné stavy a reakce na stres).
Výstava vznikla v rámci projektu Mo(nu)mentální topografie — 25 let uměleckých studií na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s podtitulem — Tvoříme současnost tak, abychom v budoucnosti mohli být hrdí na minulost.

Galerie Hraničář
Prokopa Diviše 7, Ústí nad Labem

otevřeno / opening hours
Út-Pá / Tue-Fri 14-19:30
Ne / Sun 13-18:00

E: galerie@hranicar-usti.cz
FB: galerie.hranicar

Podpořeno / Supported by:
Ministerstvo kultury České republiky, Magistrát města Ústí nad Labem, Deutsches Hygiene-Museum Dresden a Národní ústav pro duševní zdraví (NÚDZ)

 

Ke stažení:
Ohlasy v médiích:
Články o výstavě:

 

Doprovodný program:

1. 11. 2018
Česko-německá diskuze na téma Životní styl a duševní poruchy
Moderovaná diskuze s dvěma odborníky z Německa a České republiky má za cíl informovat o důležitosti psychohygieny ve světě, který nás každodenně zavaluje nesmírným množstvím informací.

17. 11. 2018
O využití psychedelik v psychiatrii a péči o duševní zdraví
O léčbě úzkosti i o tom, co čeká nastupující generaci. Ve spolupráci s kulturním čtrnáctideníkem A2.

29. 11. 2018
Duševní hygiena – Modré světlo
Přednáška k tématu zařazení principů psychohygieny do životního stylu každého z nás.

5. 12. 2018
Česko-německá diskuze na téma Děti ve světě dnešních digitálních médií
Moderovaná diskuze se dvěma odborníky z Německa a České republiky se dotkne témat jako je kyberšikana, sociální sítě a vývoj dětí v digitálním světě.

16. 1. 2019
Komentovaná prohlídka výstavy s umělci a kurátory

23. 1. 2019
Jak nás mění doba postfaktická?
Přednáška psychologa Mgr. Dalibora Špoka, Ph.D.

27. 1. 2019
Péče o duševní zdraví
Nedělní workshop s psychoterapeuty ze spolku Meetina.

6. 2. 2019
PechaKucha Night
Na téma Duševní hygiena.

Galerie Hraničář

"Síla umění a kultury je inspirativní a má schopnost měnit lidi, vnímání a společnost."

Idea Galerie Hraničář vychází ze snahy kriticky reflektovat aktuální otázky a konkrétní události ve společnosti. Chceme iniciovat mezinárodní spolupráci, poskytovat příležitost pro učení a sdílení. Galerie podporuje kritické myšlení a nové formy uměleckého a intelektuálního zapojení s pomocí umění, vědy a společnosti. Sestavujeme prostředí, virtuální i skutečná, která nastavují divákovi takové podmínky, aby dílo nerušeně vnímal a inspirovalo ho k jeho vlastní kritické reflexe.

V roce 2016 Veřejný sál Hraničář navázal programovou spolupráci s renomovaným německým partnerem Deutsches Hygiene-Museum Dresden a kooperaci s Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Spolupráce s německých partnerem probíhá v otevřeném dialogu a propojením tematických výstav, přičemž smyslem není kopírovat aktuální drážďanské výstavy, ale přinést nový pohled a konfrontaci výstav současného umění s děním na české scéně.

Prostřednictvím výstav současného českého i mezinárodního umění otevírá Galerie Hraničář aktuální témata a diskuzi o nich rozvíjí prostřednictvím různých formátů doprovodných formátů a akcí pro veřejnost. Důležité jsou vzdělávací programy pro studenty a děti.

Galerie Hraničář sídlí v budově bývalého kina Hraničář v centru města Ústí nad Labem. V roce 2014 došlo k znovu oživení celého domu a s ohledem na původní dispozice budovy vznikla tři nová galerijní patra určená nejen pro prezentaci současného umění.

Proběhlé výstavy

Vybudovali jsme…

28. 9 — 5. 10. 2018
Lucie Hyšková • Jáchym Myslivec • Petr Kubáč

V Ústí nad Labem se dochovala jedinečná meziválečná bytová výstavba, inspirovaná dobovými evropskými experimenty na poli sociálního bydlení. Badatelsky dosud spíše opomíjené téma otevřel architekt Pavel Prouza, který vydal v roce 2018 dvojjazyčnou knihu s názvem Vybudovali jsme...!: Německá sociálně-demokratická architektura komunálního bydlení v Ústí nad Labem v letech 1918—1938. Komunální bytová výstavba převyšovala svou kvalitou – urbanistickým, typologickým i stylovým řešením. První ústecké projekty vznikaly ještě v tradiční blokové struktuře, ale když se v roce 1927 objevily v Ústí první bytové domy v řádkové zástavbě, tak je neznali ani v Praze, ani v Brně, ani ve Zlíně. To úplně nejzajímavější vznikalo v Ústí v době nejtvrdší hospodářské krize. V roce 1931 se zde stavěly S domy, které se vlní a u nichž se uplatňuje tehdy experimentální systém nekonečného opakování jedné buňky. Vytváří tak dosud nepoznaný urbanistický účinek – expresi nikoliv z kompozice fasád, ale z objemu. Když se zde ocitáte, tak skutečně prožíváte emoci z architektury, což je něco nevšedního.

V Matiční ulici v Ústí nad Labem také vznikla čtveřice opravdu velkých domů pro chudé podle projektu z roku 1936. Jeden byl již zbořen kvůli rozšiřování železniční tratě a další tři tam dnes stojí jen jako kostra bez oken, bez dveří, v úplně dezolátním stavu. Stále působí monumentálně, ale jejich další osud je téměř zpečetěn.

Vydaná kniha i společný projekt fotografické výstavy v rámci Dne architektury (28. 9. — 5. 10. 2018) má skromnou ambici, a to ukázat a nalézt argumenty pro zapsání alespoň některých z těchto objektů na seznam kulturním památek. Objekty mají často původní omítky, okna, dlažby, zábradlí a dosud neprošly tou živelnou vlnou zateplování.

Výstava vznikla v rámci celorepublikového festivalu Den architektury na téma Architektura společně 28. 9. — 5. 10. 2018. Celý týden v Galerii Hraničář dále probíhá ukázka projektu Bubeneč – Město přátelské k dětem (Child Friendly City) a velká dřevěná stavebnice.

Doprovodný program DEN ARCHITEKTURY Ústí nad Labem:

––

www.denarchitektury.cz

Artenauti

výstava dětských prací z hodin arteterapie
4.—14. 9. 2018

Výstava představuje spontánní práce dětí, které vznikly v hodinách arteterapie, kdy terapeutka jen zajišťuje, aby dítě mělo k dispozici zvolené prostředky, ale jinak do práce nezasahuje. Děti jsou vedeny, aby pracovaly samostatně na tématech, která jim dělají radost nebo je zajímají. Spontánní výtvarná tvorba je základem lidské tvořivosti, podporuje sebeuzdravovací procesy a pomáhá člověku rozumně zacházet s emocemi. V arteterapii jde o hru s výtvarnými prostředky. Práce se nehodnotí, nevystavují se jako umělecká díla. Jsou tu jako otevřené dveře do světa svého tvůrce, lidské bytosti, která má stejné potřeby být milována a přijímána jako každý jiný člověk.

Speciální základní škola na Severní Terase vzdělává děti s mentálním postižením nebo poruchami autistického spektra. To nejsou nemoci, ale trvalý stav, který ovlivňuje vývoj a celý život člověka.

Výstavu připravila Mgr. Kateřina Svitálská, speciální pedagožka, ve spolupráci s Galerií Hraničář.

Fotografie z vernisáže výstavy Artenauti →

Tvář krajiny

29. 2. 2018 – 20. 7. 2018

Stud

11. 10. 2017 – 9. 2. 2018

Vnitrobloky

6. 9. – 1. 10. 2017

Výstava fotografií
ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského
Fakulty umění a designu UJEP

Jak si rozumět?

15. 3. – 15. 7. 2017

#Jazyk

5. 10. 2016 – 15. 2. 2017

jazyk_1_490x570

Dům módy

2. 3. – 13. 7. 2016

dum_mody_490x570_cz