We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. | More info | Accept

News to your email

Cart

No products in the cart.

Feb 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Hraničář Art Gallery

Stáří

O vztahu dvou generací

16. 10. 2019 – 9. 2. 2020

Proč jsou aspekty spojené se životem ve vyšším věku ve společnosti tak neviditelné a jak můžeme citlivě přispět k jejich zviditelnění? Jak podpořit mezigenerační sdílení a předávání zkušenosti, nalézt společný dialog a zvolit strategii kulturní instituce, která přispívá k boji za plnohodnotné strárnutí. V českém prostředí převažuje vnímání stárnutí jako hrozby nebo obecně fenoménu, kterému je třeba se bránit. Nepřítomnost tématu stáří a umírání ve veřejné debatě ostře kontrastuje s demografickými změnami. Současná rychlost, rychlá spotřeba a tlak na okamžitý výkon, jež zejména u lidí ve vyšším věku, kteří ztrácejí své místo ve společnosti i schopnost se v ní orientovat, mohou vést k radikálnímu poklesu sebevědomí i smyslu života.

V Galerii Hraničář vytváříme mezigenerační platformu pro sdílení znalostí a dovedností a propojit ty, kteří chtějí své zkušenosti předávat, ať už senioři mladým lidem nebo naopak, s těmi, kteří chtějí nové zkušenosti získat. Narušit představu o sklonku takzvaného produktivního života a stereotypů, které věrně odrážejí dominující představy o stárnutí jako pasivitě, rigiditě a pomalosti. V roce 2050 bude asi třetina obyvatelstva v České republice starší 65 let. Už nyní je zřejmé, že stárnutí populace spolu s úbytkem mladších generací bude znamenat nutnost zásadních změn v oblasti veřejných politik, ale také o různých dimenzích lidského života. Rodičovské historky o tom, jak to zamlada měli těžké a nic nedostali zadarmo, se tak dnes mladým vypráví těžko. Jak poznamenávají sociologové: zatímco rodiče v obdobích rozvinutého sociálního státu získali víc, než si kdy představovali, jejich děti díky tomu vědí, co všechno nikdy mít nebudou. Potřeba mezigeneračního dialogu bude hlavním impulsem pro vznik nových uměleckých projektů z řad současných českých i mezinárodních umělců, doplněná o živý mezioborový doprovodný program.

Kurátorka a autorka koncepce programu:
Martina Johnová

Spolupráce a odborná konzultace:
Zuzana Jakalová (display.cz), Lucie Galčanová (FSS MUNI)

Architekt výstavy:
Filip Krampla

Vizuální design:
Alexandra Šliková

Autoři koncepce doprovodného programu:
Hanka Kokšalová, Barbora Kropáčková, Elpida o. p. s., Reneta Kutinová Vášová (Hospic Litoměřice)

Spolupracující umělci:
Kristýna Fingerlandová, Barbora Dayef, Jana Švecová a Lucie Králíková, Sláva Sobotovičová, Anna Štěpanovičová, Sláva Sobotovičová

Termín výstavy:
16. 10. 2019 – 9. 2. 2020

Podpořeno:

mmul_130x70

 

Mediální partneři:

“The power of art and culture is inspirational and as such has the ability to change people, their perception, and the whole society.”

The conception of Hraničář Gallery comes from the effort of critical reflection of current issues and events in the society. We would like to initiate international collaborations to provide opportunities for education and sharing of ideas. Hraničář Gallery supports critical thinking and new forms of artistic and intellectual engagement in connection with science, society and fine arts. We are building both real and virtual environments which would offer the viewers and guests good conditions for inspiration and critical self-reflection.

In 2016, the Hraničář partnered with German institution of Deutsches Hygiene-Museum Dresden and also with the UJEP Faculty of Arts in Ústí nad Labem. The collaboration with German partners is done via an open dialogue and interconnecting topic-based exhibitions. The main idea is not to copy contemporary exhibition which can be seen in Dresden, but rather to bring new view and paradigm in terms of art exhibition confrontation when it comes to contemporary art in the Czech Republic.

Throughout art exhibitions of contemporary Czech and foreign art, Hraničář art gallery opens discussions for current topics and can elaborate on them via different supporting forms of public events. Education programs for students and children are also a key venue of our monthly program. The Hraničář art gallery is located in the old Hraničář film theatre building, right in the center of Ústí nad Labem. In 2014 the building publicly reopened and new floors suitable for art exhibitions were introduced.

Past events

Atmospheric Disturbances

24/9 — 5/10 2019

The Solar City

6/3 2018 — 26/7 2019

Topography of attention

25/10/2018 – 1/2/2019

Face of the Landscape

29/02/2018 — 20/07/2018

The Shame

11/10/2017 – 9/2/2018

Inner Blocks

6/9 – 1/10/2017

Výstava fotografií
ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského
Fakulty umění a designu UJEP

How to understand to each other?

15/3 – 15/7/2017

#Language

5/10/2016 – 15/2/2017

jazyk_1_490x570

House of Fashion

2/3 – 13/7/2016

dum_mody_490x570_cz